This site is not supporting IE11. Please upgrade or use another browser for the best results.

Binnen de productielocatie zijn we op zoek naar een Dagdienstcoördinator die op een veilige, kwalitatieve en efficiënte manier ondersteunende activiteiten in productie coördineert en uitvoert. Hierbij moet je denken aan activiteiten zoals voorbereiding en ondersteuning van onderhoudswerkzaamheden en projectwerkzaamheden

Jouw verantwoordelijkheden

In deze rol coördineer je namens productie de maintenance- en projectwerkzaamheden in de fabrieks-installaties. Je functioneert als intermediair tussen Plant Units, Maintenance en uitvoerende firma’s. Je bent deelnemer in diverse overleggen (zoals bijvoorbeeld weekplanning, maandplanning, ochtendoverleg, overleg met de reliability-engineer over kritische apparatuur in de fabrieken of overleg ten aanzien van provison beheer). Je rapporteert en geeft follow-up aan incidenten (near misses, ongevallen, gevaarlijke situaties etc.).

Als Dagdienstcoördinator heb je een rol als voorzitter van het gatekeep-overleg waarbij de nieuwe notifications worden beoordeeld op het afdoende oplossingen bieden van de gesignaleerde problemen. Ze worden ook gecontroleerd op volledigheid en urgentielevel. Je overlegt met productie om te bepalen op welke wijze urgentie 0 en 1 notifications worden gerealiseerd. De betrokkenen die de urgenties verder voorbereiden (WvB) en realiseren worden door jou geactiveerd en ingezet. Je bewaakt de dagelijkse voortgang van de weekplanning en urgenties in het planningsoverleg en op basis van het overleg zet je de acties aan voor bijsturing. Je overlegt met werkvoorbereiders indien de overeengekomen urgenties niet worden gehaald en neemt hier aanvullende acties. Je neemt deel aan het weekplanningoverleg waarbij de conceptplanning wordt besproken en geaccordeerd. Je bepaalt op basis van de finale weekplanning de werkzaamheden voor productie. Daarnaast stel je werkvergunningen samen en completeert die met benodigde aanvullende documenten, zoals overbruggingsformulieren, stopprogramma’s, spoelverklaringen, JSA’s.

Verder neem je als productievertegenwoordiger deel in diverse projecten met als taak om onder andere scopes te beoordelen en engineeringspakketten te reviewen (Conceptual, Basic, Detailed). Je bent in staat om de randvoorwaarden en condities te bepalen waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd en vast te leggen in werkvergunningen, rekening houdend met de diverse werkzaamheden. Tijdens de diverse Turn Arounds maak je deel uit van het stopteam en waak je mee over de veilige uitvoering van werkzaamheden conform de maatregelen op de vergunningen. Dit bereid je voor door een goede samenwerking met de verschillende SDSU- medewerkers. Als Dagdienstcoördinator ondersteun je productie bij speciale opdrachten en projecten met name ten aanzien van dienst overschrijdende activiteiten.


Onze ideale kandidaat

Je bent een intermediair tussen productie en derden bij geplande werkzaamheden die voortkomen uit onderhoud en projecten. Je draagt bij aan het meer bewust worden van de noodzaak om de resultaten op het gebied van productievolumes, kwaliteit, veiligheid en milieu, kostenreductie en arbeidsvoldoening te verbeteren. De Dagdienstcoördinator toont een positief kritische instelling: dat wil zeggen het trots zijn op de eigen organisatie, gedrevenheid om beter te worden en het verder ontwikkelen van een gevoel van eigenaarschap van organisatie en installatie. Daarnaast kijk je over de grenzen heen en helpt de organisatie om de samenwerking tussen de diverse afdelingen en firma’s te optimaliseren en verbeteren.

Daarnaast ben je in het bezit van een diploma VAPRO C en hebt ervaring als TOPO of Operations Leader (Chef van Dienst) bij de HPO grondstoffen. Je hebt daarnaast bij voorkeur werkervaring in de HPO of een vergelijkbare chemische installatie. Je hebt leidinggevende/coachende capaciteiten en bent in staat om mensen te enthousiasmeren. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn daarbij belangrijk.

De beloning om in  een ‘vibrant world’ te werken

Bij Fibrant zijn we ervan overtuigd dat onze mensen het verschil maken. Zonder het talent, de wilskracht en de samenwerking tussen onze medewerkers was Fibrant niet wat het nu is. Onze ambitie is dan ook om een werkgever te zijn waar ieders talenten optimaal gebruikt worden en iedereen zich vrij voelt om meningen en gevoelens te uiten. Wij zijn hier voor de lange termijn, we focussen op wat vandaag beter kan voor een betere toekomst. Voor onszelf, onze klanten en de wereld.Wij belonen onze medewerkers met een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij dagen onze mensen uit om extra inspanning te leveren en bieden hen de ruimte om hun vakmanschap maximaal uit te oefenen. Daarnaast bouwen we samen met onze leidinggevenden, aan een lerende organisatie waar kennis wordt gedeeld tussen afdelingen en tussen nieuwe en ervaren medewerkers. Onze mensen zijn trots om deel uit te maken van de Fibrant-familie en zijn zich bewust van hun persoonlijke bijdrage aan de doelstellingen van Fibrant. Wij doen dingen op de Fibrant manier: met passie, eigenaarschap en door te bouwen op sterktes.

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze rol en denk jij dat je past bij onze organisatiecultuur? Dan nodigen we je uit om te solliciteren met een CV en een motivatiebrief via onze website.

Wil je meer weten over de rol of heb je nog andere vragen? Dan helpt onze Operations Manager Tim Vanderhallen jou graag verder. Dit kan via e-mail tim.vanderhallen@fibrant52.com of mobiel 06 1432 8600.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze People & Culture Business Partner voor deze positie: Nadine Marchal: nadine.marchal@fibrant52.com.

Over Fibrant

Fibrant biedt oplossingen voor een wereld in transitie naar een duurzame economie. Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de producten die we maken. We zetten ons in om meerwaarde te creëren: voor onze medewerkers, onze stakeholders en de samenleving. Door samen te werken met onze ketenpartners en te focussen op innovatie, verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Zo onderscheiden we ons. We zijn ervan overtuigd dat de chemische industrie een belangrijke bijdrage zal leveren aan een duurzamere wereld. Om onze klimaatneutrale ambities waar te maken, zijn we bereid om stevige beslissingen te nemen. Ons solide verleden bepaalt onze toekomst. Onze betrokken medewerkers helpen ons onze ambities waar te maken. Dat noemen we Future Forward Chemistry.

Apply now

Please use the form below to send your application:

  • *This field is required
  • **File must be PDF or DOC(X), less than 4MB

Get in touch

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.

Email us at