This site is not supporting IE11. Please upgrade or use another browser for the best results.

Inzicht in LCA is een cruciaal onderdeel van de duurzaamheidsclaim voor merken en fabrikanten. Engineers van Fibrant leggen uit hoe de keuze voor EcoLactam® aan het begin van het productieproces kan leiden tot een lagere koolstofvoetafdruk van uw nylon product.

Een belangrijk deel van de duurzaamheidsclaim voor merken en fabrikanten is de vermindering van hun ecologische voetafdruk. Dit is waar inzicht in de LCA cruciaal wordt. Life Cycle Assessment, of LCA, is een methode voor het beoordelen en kwantificeren van de milieueffecten van een product, proces of dienst, en het identificeren van belangrijke bijdragen aan de milieueffecten. Tot de belangrijkste categorieën behoren klimaatverandering (opwarming van de aarde), uitputting van hulpbronnen, water- en landgebruik, volksgezondheid, biodiversiteit en ecotoxiciteit.

Van al deze impact categorieën wordt de carbon footprint (CFP) gebruikt. De CFP berekent de hoeveelheid broeikasgassen die nodig is om 1 kilogram product te produceren en wordt uitgedrukt in kooldioxide-equivalenten (CO2). Bij de beoordeling wordt de gehele levenscyclus van een product meegenomen. Het milieueffect van elke stap in het productieproces wordt berekend, beginnend bij de grondstoffen en eindigend bij de levering van het product aan de detailhandel.

Neem als voorbeeld een nylon shirt: net als alle andere synthetische vezels wordt nylon gemaakt van fossiele grondstoffen die worden omgezet in caprolactam, de bouwsteen voor de productie van nylon-6 textielgarens. Van de garens worden stoffen gebreid, er worden kledingstukken van gemaakt en vervolgens in de detailhandel verkocht. Elke stap van het proces heeft zijn eigen ecologische voetafdruk. De hoeveelheid die elke stap in die waardeketen bijdraagt aan het totaal - varieert aanzienlijk. De productie van caprolactam heeft verreweg de grootste impact.

Om dit probleem aan te pakken, zouden alle merken en fabrikanten moeten overwegen hun ecologische voetafdruk vanaf het begin van de productie te verkleinen. Fibrant past de LCA toe als een krachtige methode om de milieueffecten en primaire bijdragen te meten en op te volgen. Door te streven naar een duurzame, low-impact caprolactamproductie heeft Fibrant een optimale oplossing geleverd. EcoLactam® werd ontwikkeld door zich te concentreren op het proces, grondstoffen en de gebruikte nutsvoorzieningen. Het maakt gebruik van een proces dat de koolstofvoetafdruk van caprolactam tot 70% vermindert in vergelijking met reguliere caprolactam. De technologie en de keuze van de grondstof verlagen rechtstreeks de milieu-impact voor EcoLactam® en parallel daaraan komen alle nylon kledingstukken die ermee worden gemaakt ten goede. Wanneer het op grote schaal wordt geproduceerd, heeft het een substantiële en positieve impact op het eindproduct. “the impact that counts!”

Een laatste opmerking: in de meeste gevallen wordt geen rekening gehouden met het milieueffect van het product tijdens het gebruik en na de verwijdering aan het einde van de levensduur.  Het is echter van cruciaal belang om de aard van het product, de duurzaamheid ervan en of het kan worden gerecycled te begrijpen, om de totale milieu-impact te begrijpen. Vraag altijd een LCA om het effect van een product tijdens het gebruik volledig te evalueren, evenals bij het einde van de levensduur.

Lees meer over de impact van EcoLactam®: https://www.fibrant52.com/nl/producten/ecolactam

Ontdek pure chemie

Meer weten over onze producten, onze technologie of over werken bij Fibrant? Wij komen graag met u in contact.

E-mail ons op